Hoe zit het met mijn privacy bij Nuhr!

Nuhr.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Was this article helpful?

Related Articles